Miljöpolicy

Berndtssons Trafikskola – ditt klimatsmarta val

Vår miljöpolicy

Vår miljöpolicy är att i alla led arbeta för minsta möjliga miljöpåverkan. Men den ska också
skapa miljömedvetna trafikanter. Därför bedriver vi ett ständigt förbättringsarbete inom detta område. Alltså ska vår verksamhet genomsyras av hållbarhetsarbetet och fokus på miljö. Sedan följer vi naturligtvis gällande miljölagstiftning och myndighetskrav.

Vi vill minska den negativa miljöpåverkan genom att:

 • Utbilda dig i ett körsätt som ger minsta möjliga utsläpp av farliga ämnen samt gör dig
  som förare medveten om körsättets betydelse för miljön så att du kan vara med och
  minska den negativa miljöpåverkan i framtiden
 • hela tiden ledas av våra egna miljömål med uttalade minskningar av användandet av fossila drivmedel
 • välja leverantörer och samarbetspartners där vi väger samman miljö, kvalitet, ekonomi och social hållbarhet
 • effektivisera vår energiförbrukning
 • arbeta för en god resurshushållning

Vi tar hela tiden steg mot att kunna hjälpa dig till en klimatsmart väg till körkort.

En tulpan står vid en vägkant, en bil åker förbi. Bakom syns en blå himmel med vita moln. Ett grönt fält syns bakom vägen.

Miljömål

Våra miljömål är att:

 • vi skall köra med de mest miljövänliga bilarna som samtidigt motsvarar våra krav på säkerhet.
 • 2025 ska användningen av förnyelsebara drivmedel uppgå till 100 procent.
 • alltid köpa närodlade och ekologiska livsmedel till personalfika och kurser
 • vi köper produkter såsom bränsle, personal- och kursfika utan palmolja. Som ett resultat av det hjälper vi till att skydda regnskogarna.

Fairtrade

Vi väljer fairtrademärkta produkter till personalfika och fika på våra kurser. På så sätt bidrar vi till att odlare och anställda, med egen kraft, kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.
Fairtrade är en oberoende certifiering för ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling.

Organisationen Fairtrades logoyp. Två bladliknande symboler i ljust grönt och blått på svart bakgrund.