Medicinsk körbedömning

Maria Berndtsson är diplomerad körbedömare och anlitas av till exempel läkare och arbetsterapeuter för att göra medicinska körbedömningar kring patienters förarkapacitet. Körbedömningar görs på personer som exempelvis haft stroke eller någon annan typ av kognitiv sjukdom.

Vi på Berndtssons Trafikskola samarbetar med Ängelholms minnesmottagning och rehabiliteringsklinik.

Vi gör även körbedömningar på privatpersoner som vill få ett utlåtande om sin förarkapacitet. Anhöriga är välkomna att åka med om så önskas.
Körning kan ske både med manuellt växlad alternativt automatväxlad bil.

Har du frågor kring din egen eller anhörigs förarkapacitet eller vill boka en tid för körbedömning kontakta Maria på telefon 0431-808 50.

maria_w