Utbildningstyper

Körlektioner

Hos oss finns nu två olika utbildningstyper. Du kan välja bara en eller kombinera
de olika typerna i din utbildning. En mix av dessa tror vi är vägen till den effektivaste och bästa utbildningen.

 • Enskild lektion - en lärare och en elev
  Här övar du själv tillsammans med din lärare.
 • Grupplektioner - en lärare och två elever. Vi utvecklar ständigt vår utbildning och detta blir vårt nästa steg. Din lärare agerar både lärare till den som kör och aktiverar samtidigt den andra eleven. 25 % lägre kostnad per körlektion jämfört med traditionell utbildning där man har lektion själv tillsammans med sin lärare.

OBS! På grund av rådande pandemi pausar vi våra grupplektioner tills vidare.

Fördelar med grupplektion:

 • Effektiv inlärning – Lär av varandra. Genom att se andra kan du snabbare förbättra din egen körning.
 • Kostnadseffektivt – Lägre kostnad för dig som elev.
 • Miljöeffektivt – Fler i bilen.
 • Roligt – Du kan boka med en kompis.
 • Du varierar under din lektion mellan att själv vara förare och aktiv passagerare.
 • När du inte kör kan du ha lättare att ta in information och kommentarer kring utbildningen.
 • Du ges möjlighet att diskutera och reflektera tillsammans med körkortstagare i samma situation som dig.