Krav på STR-trafikskola

Krav på en STR-trafikskola som du som kund har rätt att ställa

Krav på en STR-trafikskola är ett viktigt sätt för dig som elev att säkerställa att du får en trygg, effektiv och strukturerad utbildning, som hjälper dig till körkort på bästa möjliga sätt.

01. Du erbjuds en dokumenterad plan över din utbildning.

Vår teoretiska och praktiska utbildningsplan finns i vår reception.

02. Du erbjuds en kostnadsberäkning av utbildningen.

Detta är nog den svåraste fråga för en trafikskola att svara på, eftersom det beror på många olika faktorer såsom elevens förkunskaper, motivation, förutsättningar, kontinuitet och möjlighet till mängdträning med privat handledare. Ju mer hjälp du kan få från din handledare desto färre lektioner behöver du hos oss på trafikskolan. Efter ett par körlektioner kan vi ge dig en beräkning på hur mycket körkortsutbildningen kommer att kosta. Denna kan vi sedan tillsammans revidera vid flera tillfällen längre fram i utbildningen beroende på dina framsteg.

03. Din privata handledare ges möjlighet att åka med under vissa körlektioner.

Vi blir väldigt glada när du som handledare tar dig tid att åka med din elev på någon körlektion. Här har du möjligheten att ställa frågor, få lite tips, men framförallt få chansen att ”bara åka” med din elev utan att ha något ansvar. Här får du en inblick i vårt arbete och hur vi lägger upp körlektionerna.

04. Du erbjuds utbildning i riskmedvetenhet och övning i svårare trafiksituationer.

Vår utbildning ställer krav på att varje elev har fått träna och tillämpa svårare situationer, såsom körning på landsväg med farliga vänstersvängar mm.

05. Du får information om hur mörkerutbildning genomförs.

Under tiden november – februari har vi en särskild mörkerlektion i den praktiska utbildningen då eleven får upptäcka de svårigheter och risker körning i mörker medför. Under resten av året genomför vi mörkerutbildningen endast i den teoretiska utbildningen.

06. Du får en tydlig information om:

  • Vilka tider som körlektioner erbjuds
  • Trafikskolans personal och deras roller
  • Vilka tider som receptionen är bemannad
  • När och hur du kan göra testskrivningar
  • STR:s praxis för avbeställning av teorikurs och körlektioner

Detta finns att läsa om i vår broschyr om oss på Berndtssons Trafikskola. Den finns att hämta på trafikskolan, eller kan vi skicka den till dig om du så vill. Självklart finns även allt detta att läsa om här på vår webbplats.

07. Du får tydlig information om priser där det framgår:

  • Ordinarie pris
  • Körlektionens längd
  • Hur många teorilektioner som ingår i kursen
  • Hur lång tid en teorilektion omfattar
  • Vilket utbildningsmaterial som ingår

Detta finns att läsa om i vår broschyr om oss på Berndtssons Trafikskola. Den finns att hämta på trafikskolan, eller kan vi skicka den till dig om du så vill. Självklart finns även allt detta att läsa om här på vår webbplats.

08. Du har möjlighet att betala med kort och/eller via bankgiro.

Hos oss har du möjlighet att betala med kort, Swish 1232493625 eller via vårt bankgiro: 5517-2902.

09. Trafikskolan använder övningsbilar med alkolås i utbildningen.

Vi använder oss av Dräger alkolås i övningsbilarna i ett pedagogiskt syfte. Vi vill göra allt vi kan för att påverka eleverna i positiv riktning, det är tyvärr mellan 125-150 personer som omkommer i trafiken varje år pga alkohol eller droger.

10. STR:s praxis för återbetalning tillämpas.

Du betalar endast för de tjänster du behöver.

11. STR:s reklamationspolicy gäller.

Som kund hos oss kan du känna dig trygg eftersom vi följer vårt förbunds reklamationsnämnd om tvister skulle uppstå.

12. TIPS på hur du utbildar dig så effektivt som möjligt! Läs mer

Krav på STR-trafikskola syftar till att tydliggöra utbildningen och dina rättigheter och vad du kan förvänta dig under din utbildningstid.