Traktorkort

Du måste ha traktorkort eller körkort för att få köra traktor och motorredskap klass II (motorredskap som är konstruerade för en hastighet av högst 30 km/tim) på väg. Du får dock köra en kortare sträcka på väg om du kör till eller från en arbetsplats eller mellan en gårds ägor eller för liknande ändamål även om du inte har traktorkort eller körkort.

När kan jag ta traktorkort?

För att få ta traktorkort måste du ha fyllt 16 år. Om det finns särskilda skäl kan du ta kortet redan vid 15 års ålder.

Pris: 2.298:- (teoriabonnemang 3 månader ingår)

Om du redan innehar ett AM körkort får du också köra traktor.

Vad är en traktor?

Traktorer är motordrivna fordon med minst två hjulaxlar. De ska kunna dra andra fordon eller arbetsredskap. Traktorer delas in i två undergrupper, baserade på hur snabbt de går (över 40 km/h och högst 40 km/h).

Välkommen att kontakta oss för mera information

Traktor som svänger på en stubbig åker.