Klimatsmart körkort

Hos oss tar du ditt körkort klimatsmart i biogasbilar

Visste du att…

 • blad_berndtssons

  Biogas är bra för din hälsa!

  8000 personer dör varje år i Sverige av luftföroreningar som bl a bildas av bensin/diesel. Men biogasbilar släpper inte ut några av dessa farliga ämnen i luften!

 • blad_berndtssons

  Biogas är bra för miljön!

  Biogas bildas när matavfall och avloppsslam bryts ner. Alltså förnybar energi till 100%!

 • blad_berndtssons

  Biogas är bra för klimatet!

  När du kör på ren biogas sänks dina koldioxidutsläpp med hela 94 procent jämfört med bensin och diesel. Alltså gör du något bra för den globala uppvärmningen.

 • blad_berndtssons

  Biogas är bra för Sverige!

  Eftersom Biogas produceras av vårt eget avfall så behöver vi inte göra oss beroende bla av Rysslands olja för att våra bilar ska kunna rulla på vägarna. Idag importeras hela 40% av oljan från Ryssland.

Vi vill göra vad vi kan för att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser. Sektorn står idag för ca en tredjedel av Sveriges utsläpp. Alltså är vi väldigt stolta över att nu köra på Biogas från E.ON som är bra både för människan och planeten . VI gör skillnad - tillsammans!

 

Klimatsmart väg till körkort är vår vision och vårt mål. Vi har kommit en bra bit på vägen. Du kan läsa mer i vår miljöpolicy här.