Utökad - B (kod96)

Utökad - B (kod96)

Ger dig möjlighet att köra bil och släp med en sammanlagd totalvikt på högst 4250 kg. Körkortsbehörighet B ger normalt rätt att köra bil som väger 3500 kg.*  Den utökade behörigheten ändrar inte på detta utan den utökade viktbegränsningen gäller enbart vid tillkopplad släpvagn.

Prov

För att få utökad B-behörighet krävs det att du gör ett särskilt körprov. Detta består av säkerhetskontroll av bil och släp samt körning i trafik. Provtiden är 45 minuter.

Du behöver inte ha körkortstillstånd om du redan har B-körkort. Åldersgränsen är 18 år och du kan även avlägga körprov för utökad B vid samma tillfälle som den vanliga körprovet för B. Körprovet genomförs då i 2 delar.

Utbildning

Utbildningen för utökad B-behörighet är endast praktisk vilket innebär att inget teoriprov ska avläggas. Vi rekommenderar dig ändå att läsa en del körkortsteori för släp, då du ska köra fordon med högre behörighet. Du kan köpa studiebok hos oss.
Vid din praktiska utbildning, d v s körning i trafik samt vissa manövreringsövningar såsom backning runt hörn, använder vi T-rock och vårt lättkörda boggisläp. Du övningskör med lärare som har lång erfarenhet av släputbildning med mycket goda resultat.

Vi planerar utbildningen tillsammans med dig och efter dina önskemål.

Välkommen!

slap