Information

Information

Välkommen till Berndtssons Trafikskola i Klippan –
för en modern och effektiv utbildning!

Vi är en av få trafikskolor i Sverige som kvalificerat oss som guldmedlemmar i STR, Sveriges Trafikutbildares Riksförbund, något vi är otroligt stolta över.

Det innebär att vi använder digital teknik för effektiv bokning och inlärning, löpande fortbildar våra trafikutbildare och följer upp arbetet med mätbara kundutvärderingar. För dig innebär det en trygghet - med oss kommer du få bäst hjälp för att nå dina drömmar!

Guldmedlemskapet- intygar att vi

• är ett företag med stabil ekonomi.
• är aktiva i vårt kvalitetsarbete.
• använder digitala verktyg för bättre kundservice.
• har ett nöjdkundindex (NKI) över 70.
• uppfyller STR:s miljömål.

Varmt välkommen till oss!

str_dream_1