Klimatsmart körkort

Vi bryr oss om vår planet!

Vi tar vårt ansvar för framtiden och ställer om till förnybart bränsle - Biogas!

Vi bryr oss om våra medarbetare!

I Sverige dör 8 000 varje år av luftföroreningar som bl a bildas av bensin/diesel. Biogas ger nästan noll-utsläpp av partiklar och kväveoxider. Att tanka biogas är rent, inget spill och inga ångor.

Vi bryr oss om våra kunder!

Klimatförändringar och miljöförstöring är det som oroar svenskar mest, i synnerhet ungdomar. Biogas minimerar dina koldioxid (CO2)-utsläpp vilka påverkar klimatförändringarna. Vi är din klimatsmarta väg till körkortet!

Vad är biogas?

Biogas är ett av världens renaste bränslen! När organiskt material, som matavfall och avloppsslam, bryts ner bildas biogas som alltså är 100% förnybar energi. Genom att ta hand om vårt eget avfall kan vi få energi som är bättre för miljön och minska koldioxid (CO2)- utsläppen. Den är dessutom koldioxidneutral och släpper inte ifrån sig några farliga ämnen - tryggt och bra för både dig och miljön!