Traktorkort

Traktorkort

Du måste ha traktorkort eller körkort för att få köra traktor och motorredskap klass II (motorredskap som är konstruerade för en hastighet av högst 30 km/tim) på väg. Du får dock köra en kortare sträcka på väg om du kör till eller från en arbetsplats eller mellan en gårds ägor eller för liknande ändamål även om du inte har traktorkort eller körkort.

För att få ta traktorkort måste du ha fyllt 16 år. Om det finns särskilda skäl kan du få traktorkort redan vid 15 års ålder.

Om du redan innehar ett AM körkort får du också köra traktor.

Välkommen att kontakta oss för mera information!

traktor_230