Miljöpolicy

Berndtssons Trafikskola – ditt klimatsmarta val

Miljöpolicy

Vår miljöpolicy är att i alla led arbeta för minsta möjliga miljöpåverkan
samt skapa miljömedvetna trafikanter. Därför bedriver vi ett ständigt förbättringsarbete inom detta område. Hållbarhetsarbetet och fokus på miljö ska genomsyra hela verksamheten. Vi följer gällande miljölagstiftning och myndighetskrav.

Vi vill minska den negativa miljöpåverkan genom att:

 • Utbilda dig i ett körsätt som ger minsta möjliga utsläpp av farliga ämnen samt gör dig
  som förare medveten om körsättets betydelse för miljön så att du kan vara med och
  minska den negativa miljöpåverkan i framtiden
 • hela tiden ledas av våra egna miljömål med uttalade minskningar av användandet av fossila drivmedel
 • välja leverantörer och samarbetspartners där vi väger samman miljö, kvalitet, ekonomi och social hållbarhet
 • effektivisera vår energiförbrukning
 • arbeta för en god resurshushållning

miljo_230

Miljömål

Våra miljömål är:

 • att vi skall köra med de mest miljövänliga bilarna som samtidigt motsvarar våra krav på säkerhet.
 • att 2025 ska användningen av förnyelsebara drivmedel uppgå till 100 procent.
 • att alltid köpa närodlade och ekologiska livsmedel till personalfika och kurser
 • att vi köper produkter såsom bränsle, personal- och kursfika utan palmolja för att skydda regnskogarna.

fairtrade-logo