Tungt släp – BE

Tungt släp – BE

Körkort för tungt släp

BE-behörighet innebär att du får köra tungt släp kopplat till personbil eller lätt lastbil. Du skall inneha körkort för bil innan du får ta BE-körkort.

Innan du börjar övningsköra behöver du ett körkortstillstånd för BE. Vi hjälper till med alla ansökningshandlingar och syntest.

När måste du ha BE-behörighet?

Vid körning med släp om bilens och släpets totalvikt tillsammans överstiger 3 500 kg. Med ett BE-körkort utfärdat efter 19 jan 2013 får du inte köra släp vars totalvikt överstiger 3.500 kg. Då måste du ha C1E, CE, D1E eller DE.

Utbildningen omfattas av en teoretisk och en praktisk del. På den teoretiska delen får du repetera teorin för B-körkort samt bygga på med kunskap om tungt släp. Du skriver först ett teoretiskt prov på Trafikverket. Därefter kan du göra det praktiska provet som består av säkerhetskontroll/funktionsbeskrivning, särskilt manöverprov på speciell bana samt stads- och landsvägskörning.

Kostnaden för BE-körkortet är oftast inte större än böterna du får vid olovlig körning om du blir ertappad med för tungt släp efter din bil.

Hos oss kör du med T-rock och vårt lättkörda boggisläp.

slap