Vad är en handledarkurs?

Vad är en handledarkurs?


Varför behöver man gå en handledarkurs?

Handledarkursen är själva avstampet till din körkortsutbildning. Här får du och din handledare en genomgång av de regler som gäller och hur din privata mängdträning hemma ska bli så säker som möjligt.


Vad händer på handledarkursen?


Kursen är på tre timmar plus raster. Här går vi igenom vilka regler som gäller för övningskörning, du får tips på hur er privata övningskörning ska bli så säker och effektiv som möjlig. Vi går också igenom alla moment som ingår i en körkortsutbildning samt trafikregler. Eleven får en grön övningsskylt och handledaren får en handledarbok där det finns mycket tips och idéer. Vi bjuder på fika med smörgås i pausen. 


Hur ska man förbereda sig inför handledarkursen? 


Man anmäler sig via e-handeln på vår hemsida alt till kontoret på tel 0431-808-50. Till kursen ska man ha legitimation med sig. 


Ska min handledare vara med på handledarkursen?


Elev och handledare behöver inte gå kursen samtidigt. Har handledaren redan gått kursen gäller den i 5 år och under den tiden kan hen övningsköra med 5 elever men man måste ansöka om att bli handledare åt var och en. Varje elev måste gå kursen. 


Handledartillstånd?


Gäller i fem år. Om du vill fortsätta vara handledare efter den tiden behöver du
och din elev gå en ny handledarkurs

Beståndsdelar i handledarkurs