Hastighet och hållbarhet

Hastighet och hållbarhet. Genom att sänka hastigheten minskar både koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning. Dessutom blir trafiksäkerheten bättre, både dödade och skadade i trafiken blir färre.

Sänk hastigheten för miljön

NTF och Naturskyddsföreningen har följt utvecklingen på 37 vägar där hastigheten sänktes från 90 till 80 km/tim. Det visade sig att utsläppen minskade med upp till 18 procent koldioxid/fordonskilometer. Alltså, jämfört med innan hastighetsomläggningen.

Därtill uppmätte NTF att koldioxidutsläppen kraftig minskade på många av vägarna. Även om undersökningen har några år på nacken, så är den intressant. Det finns därtill andra fördelar än för klimatet, du blir en säkrare förare och bidrar till ett lugnare trafikklimat.

Hastighet och hållbarhet: Sänk hastigheten för säkerhet

Som ett resultat av studien visade det sig att risken för olyckor med döda och skadade minskar kraftigt när medelhastigheten går ner. Efter studiens start konstaterade man att hastighetsgränsen sjönk med minst 6 km/tim. Som ett resultat minskade antalet dödade och skadade på de undersökta vägarna kraftigt.

Du kan läsa mer om undersökningen här och i Vi Bilägaren artikel från 2011.

Alltså är hastighet och hållbarhet viktiga nyckelord för oss. Berndtssons Trafikskola jobbar aktivt med att bli mer klimatsmarta. Det arbetet genomsyrar våra utbildningar och hur vi agerar i vardagen. Du kan läsa mer här.